Privacybeleid

Privacybeleid Kooplust

Wil je jezelf aanmelden voor een (digitale) dienst van Kooplust of informatie ontvangen? We vragen je in dat geval om een aantal gegevens. Kooplust gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. In dit privacybeleid lees je hoe Kooplust dit doet. Door gebruik te maken van deze website of de diensten van Kooplust geef je aan het privacybeleid te accepteren. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee jij te identificeren bent. Te denken valt aan je naam, adres, woonplaats, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer. Indien jij de website van Kooplust bezoekt, informatie of een download aanvraagt, jezelf aanmeldt voor de Inspiratiemails of gebruik maakt van andere diensten van Kooplust, verschaf jij persoonsgegevens aan Kooplust. In dit Privacybeleid vind je terug wat Kooplust precies doet met jouw persoonsgegevens.

E-books, challenges en Inspiratiemails 

Wanneer jij persoonsgegevens doorgeeft aan Kooplust door een e-book of download aan te vragen, jezelf aan te melden voor een Challenge of de Inspiratiemails kan het zijn dat Kooplust je telefonisch, per post of e-mail informeert over de activiteiten, diensten, producten en promotionele acties van Kooplust. 

Kooplust gebruikt doorgegeven e-mailadressen tevens voor Custom Audience targeting via Facebook. Dit gebeurt door e-mailadressen te uploaden in een advertentie tool van Facebook. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: het kan dus zijn dat jij door je e-mailadres achter te laten bepaalde advertenties van Kooplust ziet op Facebook. 

Indien je geen (digitale) brieven of nieuwsbrieven meer wilt ontvangen of geen deel uit wilt maken van een Custom Audience advertising tool, kun je dit op ieder moment aangeven via het e-mailadres info@kooplust.com. In het geval dat je de Inspiratiemails of nieuwsbrieven van Kooplust ontvangt: onderaan iedere e-mail vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of jezelf uit te schrijven.

Website en cookies

De website van Kooplust en KooplustServiceAcademy maken gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat in een browser wordt geplaatst en waarmee informatie wordt verzameld over instellingen, bezochte webpagina's en aangeklikte onderdelen op websites.

Kooplust gebruikt cookies om het gedrag van bezoekers van haar website te kunnen analyseren. Gegevens die via cookies worden verzameld, worden slechts anoniem gebruikt door Kooplust.

Kooplust maakt gebruik van de volgende cookies:
• Google Analytics t.b.v. statistieken website
• Tracking pixel t.b.v Facebook

Voor de cookies van Google Analytics heeft Kooplust een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten, waarbij IP-adressen geanonimiseerd worden verwerkt en het verdere delen van gegevens is uitgezet. Kooplust maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Kooplust kan gegevens van jouw bezoek aan de website gebruiken voor Custom Audience targeting via Facebook. Je bezoekgegevens kunnen daarmee worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: het kan dus zijn dat jij door het bezoeken van een specifieke webpagina bepaalde advertenties van Kooplust ziet op Facebook. Indien je dit niet op prijs stelt, geef dan geen akkoord voor de cookies op de website van Kooplust of KooplustServiceAcademy.

Contactformulier en e-mail

Neem je contact op met Kooplust via e-mail of via een contactformulier? Dan worden de gegevens die je doorgeeft via je e-mail of het formulier opgeslagen op de e-mailserver van Kooplust. Het kan zijn dat Kooplust je telefonisch, per post of e-mail informeert over de activiteiten, diensten, producten en promotionele acties van Kooplust. Informatie die je doorgeeft wordt niet gedeeld met derden en je wordt na het versturen van een e-mail of contactformulier niet automatisch ingeschreven voor de Inspiratiemails van Kooplust. 

Beveiliging en bewaartermijn

Kooplust gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die jij aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Kooplust ervoor dat jouw gegevens op een beveiligde server worden bewaard en hebben slechts geautoriseerde personen binnen Kooplust toegang tot jouw gegevens. 

Daarnaast bewaart Kooplust jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Wel kunnen persoonsgegevens eventueel langer worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden. Kooplust treft de nodige voorzieningen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend voor dit specifieke doel worden gebruikt.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen

Kooplust maakt gebruik van software van derden om jouw aanvraag te behandelen en gegevens te verwerken. Zo maakt Kooplust bijvoorbeeld gebruik van een nieuwsbriefsysteem om de Inspiratiemails te verzenden, een online boekhoudsysteem om de facturen van klanten te verwerken, en websitesoftware om de aanmeldingen voor het online lesplatform te verwerken. Buiten de samenwerking met deze verwerkers en andere partijen genoemd in dit Privacybeleid verstrekt Kooplust jouw gegevens nooit aan derde partijen.

Jouw rechten

Indien jij een overzicht wenst van de persoonsgegevens die Kooplust over jou verwerkt, dan kan jij je verzoek tot inzage samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, sturen naar info@kooplust.com.

Indien jouw gegevens niet blijken te kloppen of jij anderszins bezwaren hebt tegen het verwerken van jou betreffende persoonsgegevens door Kooplust, kun je Kooplust verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. 

Indien je niet langer wenst dat jouw persoonsgegevens door Kooplust voor marketingdoeleinden worden gebruikt, kan je dit aan Kooplust kenbaar maken door hiertoe een verzoek te sturen aan het mailadres info@kooplust.com.

Wijzigingen in Privacybeleid

Kooplust behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Je wordt verzocht dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat jij op de hoogte bent van wijzigingen.